Usługi

Oferta dla firm świadczących usługi transportu drogowego krajowego i zagranicznego osób oraz towarów.

  • rozliczanie i kontrola czasu pracy kierowców zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców i Umową AETR, analiza tachografów;
  • ewidencję czasu pracy kierowców w zależności od przyjętego systemu czasu pracy tj. podstawowego, równoważnego lub zadaniowego;
  • sporządzanie i rozliczanie delegacji, diet krajowych i zagranicznych, nadgodzin z uwzględnieniem trybu pracy kierowcy;
  • sporządzanie kart i harmonogramów czasu pracy kierowców, zestawienia miesięczne, kwartalne i roczne.

Dodatkowo firma prowadzi dokumentację kierowcy (karta informacyjna kierowcy, karty ewidencyjne pojazdów). Po zawarciu umowy występujemy w imieniu Przedsiębiorcy przed organami kontrolnymi takimi jak Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy. Dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez ITD u naszych klientów nie wykazywały żadnych nieprawidłowości z ww. zakresów czasu pracy kierowców.

 

Ponadto, firma oferuje również usługi dla przedsiębiorstw świadczących usługi transportu drogowego osób busami i autobusami na terytorium Niemiec i Holandii.

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi i doradztwo:

  • rejestracja podmiotu polskiego we właściwym Urzędzie Skarbowym na terytorium Niemiec i Holandii;
  • sporządzanie wstępnych deklaracji podatkowych VAT/ Niemcy Mwst / Holandia BTW;
  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych VAT w Niemczech i Holandii;
  • doradztwo w zakresie transportu drogowego osób ww. państwach UE.

Firma nasza jest do dyspozycji klientów na każdym etapie rozwoju ich działalności gospodarczej, zarówno dla tych którzy już działają na rynku jak i rozpoczynających działalność gospodarczą. Świadczone usługi dostosowujemy elastycznie do potrzeb i wymagań klientów, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko i zwiększamy komfort prowadzonej działalności.