O firmie

Nasza firma funkcjonuje na rynku sektora transportowego od 2006 roku.

Właścicielem firmy jest osoba, która od 8 lat zajmowała stanowisko pełnomocnika prawno-finansowego w dużej firmie transportowej. Posiadając odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe z zakresu prawa transportowego, utworzona firma stara się w optymalny sposób obsługiwać sektor transportowy krajowy i zagraniczny zatrudniający kierowców. W tym celu świadczymy usługi z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców na podstawie zapisów urządzeń rejestrujacych tj. tachografów. Na podstawie analizy zapisów stanów aktywności kierowców sporządzany był i jest do dzisiaj podstawowy dokument wymagany przez Ustawę o czasie pracy kierowców ewidencja czasu pracy kierowcy.

W wyniku przeprowadzonych analiz przy pomocy programów komputerowych wspomagających człowieka przy tej żmudnej pracy powstaje również analiza przestrzegania przez kierowcę wymagań Rozporządzenia WE 561/2006 i Ustawy o czasie pracy kierowców w czytelnej dla pracodawcy formie.

W momencie wejścia na rynek tachografów cyfrowych rozszerzyliśmy zakres naszych usług o pobieranie danych, archiwizowanie i opracowanie aby uzyskać wymagany ustawowo kształt ewidencji czasu pracy kierowcy.

W naszej pracy korzystamy z profesjonalnego oprogramowania komputerowego, które pozwala precyzyjnie i szybko przygotować dane do rozliczenia z fiskusem oraz innymi organanmi państwowymi.

Zajmujemy się również szkoleniem pracowników w firmach transportowych dotyczącym zagadnienia czasu pracy kierowców. Obecnie firma nasza jest firma rodzinną jednak nastawioną na rozwój i rozszerzenie zakresu świadczonych usług.